NOWnews  其它
高風亮節的萬仞宮牆與泮池
記者徐偉珍/台北報導 - 2017-05-02 16:19:19


 ▲萬仞宮牆。(圖/徐偉珍攝影)

萬仞宮牆與泮池是台北孔廟的景觀之一隅,平時環境堪稱清幽,適合全家大小一起來踏青。泮池內的烏龜一家,也經常路出頭來曬太陽,深得小朋友們的好奇與喜愛!

萬仞宮牆是孔廟建築體系中的城牆,出處為《論語•子張第十九》:叔孫武叔語大夫于朝曰:“子貢賢于仲尼。”子服景伯以告子貢。子貢曰:“譬之宮牆,賜之牆也及肩,窺見室家之好。夫子之牆數仞,不得其門而入,不見宗廟之美,百官之富。得其門者或寡矣!夫子之雲,不亦宜乎?”

 ▲萬仞宮牆內側彩繪麒麟。(圖/徐偉珍攝影)

叔孫武叔,東周時期諸侯國魯國司馬,三桓之一,名州仇,諡號曰“武”,稱叔孫州仇,史稱叔孫武叔。他對孔子很不友善,本句話的意思是,叔孫武叔讚揚子貢而貶低孔子,他說子貢比孔子賢能。春秋時期魯國的大夫子服景伯將這句話轉述給子貢聽,但是子貢並沒有高興,而是說,賢能與不賢能的程度差別,以宮牆來比喻,因為我的宮牆高度只到人的肩膀,一看就看到裡面,人家自然看到宮牆內的美好;但是我的老師__孔子的宮牆,太高太高了,連門都看不見,不知道從哪裡進去,當然看不見宮牆內的宗廟之美,百官之富了。能夠進入孔門宮牆的人,那是很少很少的啊,孔夫子的賢德雲深不知處,一般人無法理解夫子之賢德,而以自己能夠理解的範圍議論孔夫子的賢德,也是可以料想到的事情呀! ▲泮池內的烏龜。(圖/徐偉珍攝影)

後來多用“萬仞宮牆”讚揚孔子的學問與品格,如高聳入雲的城牆,仰之彌高,尊敬之情猶深。萬仞宮牆內側有彩繪麒麟,麒麟為仁獸、聖獸,多與聖人孔子產生關聯,腳下踩著書卷、印章、葫蘆及如意,分別象徵「知書達禮」、「官運亨通」、「福祿雙至」以及「如意順心」。泮池是一個半月形的水池,位於萬仞宮牆之後,意為「泮宮之水」,即學校所附之水池,古時宅第或寺廟之前常有半月形水池,為風水傳統,亦具有防災、調節溫差的實用功能。

萬仞宮牆與泮池
臺北市孔廟管理委員會
地址:臺北市大同區大龍街275號
電話:(02)-2592-3934
傳真:(02)-2585-2730arrow
arrow
    全站熱搜

    徐偉珍老師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()